Начало      Поръчки и доставки      Пчелин      Инвентар      Контакти   
  НАВИГАЦИЯ
Подаръци
Коктейли
Пчелни продукти
  КАТАЛОГ
П Ч Е Л Е Н   М Е Д
Пчелният мед е концентриран захарен продукт. Той е източник на лесноусвоими  моно- и дизахариди. Моно- и дизахаридите са бързи доставчици на енергия за работата на сърцето и мозъка. 100 грама пчелен мед съдържат 310 ккал.
Химическия състав на пчелния мед включва органичните киселини млечна, ябълчна, лимонова, оксалова и ензимите диастаза, фосфатаза, каталаза и инвертаза. Органичните киселини и ензимите придават приятен вкус на пчелния мед и подобряват процесите на храносмилането. Пчелният мед и пчелните продукти са богати на много минерални вещества, които са от много важно биологично значение за кръвообращението. Това са желязо, мед, цинк, магнезий, кобалт. Желязото в пчелните продукти е лесно усвоимо. То осигурява насищането на работещите органи с кислород и подсигурява синтеза на миоглобина. Миоглобонът представлява своеобразно кислородно депо в мускулите. Това допринася за повишена дееспособност и издръжливост на организма.    
П Р О П О Л И С
Прополисът е смолиста субстанция, която се произвежда от пчелите-работнички. Те го събират от пъпките и кората на растенията и повърхноста на плодовете. С него пчелите дезинфектират и полират вътрешните повърхности на кошера, като при нужда стесняват входовете и запушват пукнатините. При проникване на по-големи неприятели в кошера, пчелите го убиват чрез ужилване и го балсамират с прополис, за да предотвратят разлагането му и развитие на болести. Пчелите събират прополис през целия активен сезон. За нуждите на един кошер се натрупва около 100 до 300 грама прополис на сезон.
Прясно добитият прополис има жълто-зелен до кафяв или тъмночервен цвят. При температура около 30°С е мека досадно лепкава маса, а под 15°С е твърд и крехък. Прополисът се разтваря лесно в спирт, хлороформ, етер, амоняк и оцетна киселина, като това му свойство зависи от температурата на разтворителя и продължителноста на екстракция.
 
П Ч Е Л Е Н   В О С Ъ К
Пчелният восък се генерира от восъкоотделителните жлези на пчелите-работнички. Жлезите представляват видоизменени хиподермални клетки от хитинената покривка на пчелите. Жлезите са четири двойки разположени от долната страна на последните четири коремни членчета. От всички страни жлезите са покрити с гладка и прозрачна кутикула-восъчни огледалца. Развитието на восъкоотделителните жлези започва от третия ден след излюпването на пчелите и достига максимума си на осемнадесетия ден. В жлезистите клетки се образуват вакуоли (малки празнини), които се изпълват с течен восък. От вакуолите восъкът преминава през множество порички на восъчните огледалца и в съприкосновение с въздуха се втвърдяват на малки пластинки с петоъгълна форма, с тегло 0.18-0.25 мг. Пчелата ги снема ловко със задните си крачка и след предварителна преработка с челюстите си ги слепва и така оформя страните на килийките. Един килограм пчелен восък се получава от около 4 милиона восъчни пластинки. За получаване на 100 пчелни килийки, пчелите използват 1.3 грама восък.
Пчелният восък има бял, светло жълт до тъмно кафяв цвят. Цветът на пчелния восъка зависи от периода на експлоатация на пчелните пити. Той има приятна миризма на мед, не трябва да залепва при рязане, поддава се на моделиране, не полепва по ръцете и при дъвчене не полепва по зъбите. Температурата на топене е 61-65°С.
Пчелният восък е смес от естери на висшите мастни киселини и висшите мастни алкохоли (70-75%). В по-малки количества в него се намират ненаситени и наситени хидровъглероди (14%), свободни мастни киселини (12%), свободни алкохоли (1%) и минерални съединения, багрила, ароматни вещества, витамини, мелитинова киселина, прополис, цветен прашец и други. Процентът на съединенията, от които е съставен пчелния восък се колебае взависимост от неговия произход. 
Пчелният восък е неразтворим във вода. Разтваря се в спирт, етер, бензол, хлороформ и други. 
П Ч Е Л Н О   М Л Е Ч И Ц Е
Пчелното млечице е сложен биологичен продукт, който се образува в жлезите на младите пчели работнички на възраст до 15-16 дни.
То служи за храна на личинките на пчелите работнички и търтеите до три дневната им възраст, на личинката на майката до петия ден и на самата нея по време на яйценосната и дейност. 
Ц В Е Т Е Н   П Р А Ш Е Ц
Цветният прашец е смес от мъжки полови клетки, които са събрани от тичинките на медоносните диворастящи и културни растения и преработени от слюнчените жлези на медоносната пчела. Пчелите събират цветния пращец, докато кацат от цвят на цвят, като същевременно извършват най-великия процес на Земята - опрашването на растенията. Прашецът полепва по тялото и крачката на пчелите. След това те го събират и едновременно с това навлажняват  
с мед, нектар и слюнчен секрет. Така прашецът се слепва и оформя като малки топченца. Пчелите закрепват тези топченца на задните си крачета, където имат специални приспособления, наречени "кошнички". Когато се завърнат в кошера, пчелите полагат поленовите топченца във килийките на восъчните пити. Другите пчели ги трамбоват с главичките си , като същевременно ги обогатяват с допълнителни количества мед и слюнчени секрети. След като восъчните килийки се напълнят до 2/3 от вместимоста си с цветен прашец, пчелите го заливат с мед. 
В така запечатения цветен прашец протичат процеси на млечно-кисела ферментация, от които се отделя млечна киселина. Същевременно с това под действието на глюкооксидазата от слюнчените секрети на пчелите се образува водороден прекис. Млечната киселина и водородния прекис консервират цветния прашец, като не позволяват развитието микроорганизми и плесени. Прашецът е хигроскопичен и бързо се разваля. Изсушава се и се съхранява при 4°С. 
Цветният прашец съдържа 240-300 компонента и е най-съвършената и концентрирана храна. В зависимост от своя произход, той има различен хранителен състав:
o  въглехидрати 20 - 40 %
o   масти 1 - 11 %
минерали 3 - 7 %
o    вода 12 %
o   пепел 1 %
o   органични киселини
o   ферменти
o   витамини
o   фитохормони
o   флавоноиди
o   каротеноиди
o   неизвестни субстанции 3 - 4 %
 
В ядрото на поленовата прашинка се съдържат молекули на ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина) и РНК (рибонуклеинова киселина), които са ключът на всички живи същества. Цветният прашец е  " в и т а м и н н а  б о м б а " , която защитава организма от болести. 
П Е Р Г А
Перга е цветен прашец, консервиран от пчелите. Пчелите със своите ензими и с помоща на 227 микроорганизма превръщат цветния прашец в изключителен хранителен продукт - перга. Хранителната и стойност е три пъти по-голяма от тази на свежия цветен прашец. Освен това пергата е по-лесно смилаема и усвоима - по-лековита. Пергата съдържа повече витамини, аминокиселини, липиди и каротеноиди. Богатството се дължи на различни био-химични процеси - предимно хидролизата, при която сложните захари се разграждат на монозахариди - глюкоза и фруктоза. Пергата действа стимулиращо и ускорява растежа на клетките.
П Ч Е Л Н А   О Т Р О В А
Пчелната отрова, наричана още апитоксин, е от жизнено важно значение за пчелното семейство. Пчелите я използват заедно с жилото за борба с враговете си при охрана на пчелното гнездо. Пчелите-работнички имат в края на коремчето си жилоносен орган. Органът е сложно устроен и се се състои от жило и 2 отровни жлези - голяма и малка.
Пчелната отрова е безцветна, гъста течност с характерна миризма на мед и с горчив, парещ вкус.
О Т Р О В Е Н   ( Т О К С И Ч Е Н,  "П И Я Н" )   П Ч Е Л Е Н   М Е Д
Отровният, наричан още токсичен или "пиян" пчелен мед съдържа адрамедатоксин (ацетиладромедол), който попада в нектара и прашеца на рододендрона (зелениката), азолеята, адромедата, и трипетлията. Всички тези растения са от семейство Ericaceae.
Клиничните прояви на отравянето започват с алергични реакции - сърбеж по тялото, последвано от главоболие, световъртеж, задух, повдигане, повръщане, повишаване на температурата, разширяване на зениците, сковаване. Наблюдава се още загубване на съзнание или силна възбуда и мек, забавен пулс-50, дори 30 удара в минута. Това е причината, поради която такъв пчелен мед се нарича "пиян". Признаците на отравянето се дължат на поражения в централната нервна система и в парасимпатиковия дял на вегетативната нервна система.
В България са описани случаи на отравяния на хора в района на Странджа планина. Всички те са консумирали пчелен мед добит от растението зеленика (Rhododendron ponticum).

 

  Горещи оферти
  Промоции
  ТЪРСЕНЕ
 *
 *
* Думите трябва да се разделят с интервал (" ").

      Designed by Fidel