Начало      Поръчки и доставки      Пчелин      Инвентар      Контакти   
  НАВИГАЦИЯ
Подаръци
Коктейли
Пчелни продукти
  КАТАЛОГ
 
ЛИПОВ ПЧЕЛЕН МЕД
ЛИПОВ ПЧЕЛЕН МЕД
Производител:
собствено производство
собствено производство
Описание:
Екологично чист липов пчелен мед
Спецификация:

Екологично чист акациев пчелен мед от село Лозица, област Плевен, община Никопол. Село Лозица е разположено в центъра на защитена територия "Никополско плато". Код на защитената територия: BG0002074; критерий: В2, С2; площ: 22 260.24 ha; собственост: "държавна собственост" - 9%, общинска собственост - 30% и частна собственост - 61%. Никополското плато се намира в Дунавската равнина, южно от град Никопол. Платото е част от Долноосъмското плато. На север граничи с река Дунав, на запад и юг с река Осъм, а на изток с най-голямата Долнодунавска низина - Свищовско-Беленската. Никополското плато има карстов характер. Над река Осъм формира скален ръб с множество скални образувания. В западната част на платото, около река Осъм има разливи, стари корита, влажни ливади и открити скални терени. На изток губи от височината си и се слива със Свищовско-Беленската низина. Около 18% от територията на Никополско плато попада в природен парк "Персина", обявен прeз 2000 година за опазване на забележителни екосистеми, характерни за река Дунав. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. 

Инвентарът, който използвам за вадене на пчелния мед е произведен от фирма ЛЕГА-Италия.
Опаковка вид
: стъклени буркани 1 кг
Брой в опаковка: 6 стъклени буркана в един кашон


Цена:

0.00 лева
/в цената е включен ДДС/
 
 
 
  Горещи оферти
  Промоции
  ТЪРСЕНЕ
 *
 *
* Думите трябва да се разделят с интервал (" ").

      Designed by Fidel